!!!!   Ordinace neprijima nove pacienty  !!!!

online lekarna cz

MDDr. Yvona Kubišová

+420 776 555 121

MDDr. Martin Kubiš

+420 702 350 159

Služby zubní ordinace

Prevence

Preventivní prohlídka je jedna z nejdůležitějších návštěv u zubního lékaře a také základním předpokladem k udržení zdravého chrupu. Na prevenci se k zubnímu lékaři chodí 2x za rok. Zanedbané preventivní vyšetření může vést k takovým onemocněním a poškozením chrupu, která se musí složitě léčit nebo dokonce již náprava není možná. Lékař kontroluje stav sliznic, dásní a samotných zubů. Pomocným vyšetřením k diagnostice jsou malé skusové rentgenové snímky „bite-wing“ a jednou za 2 roky velký OPG snímek.

Zubní kaz

Na povrchu zubu ulpívá během celého dne světle nažloutlý povlak, který obsahuje bakterie. Při jeho dlouhodobějším působení naruší bakterie povrch zubu a začíná se tvořit kaz. Zprvu povrchový ve sklovině a postupně hluboký v dentinu – ohrožující zubní dřeň. Po důkladném odstranění zubního kazu je možno chybějící část zubu nahradit výplní. Při kazech malého rozsahu je možné použít amalgám. Pokud je však ztráta tvrdých zubních tkání rozsáhlá, popřípadě kaz zasahoval do těsné blízkosti zubního nervu je nutné zhotovit výplň z fotokompozitu (bílá plomba).

Zánět zubního nervu

Kořenový kanálek obsahuje spleť nervů a cév, které vyživují zub (tzv. zubní dřeň). Během života může dojít k poškození tohoto nervově-cévního svazku. Nejčastěji hlubokým kazem, úrazem nebo přes parodontální chobot. Následkem tohoto poškození dochází ke vzniku velmi bolestivého zánětu zubního nervu. Nerv odumírá a začne se rozkládat. Vznikající hnis se přes píštěl uvolňuje do dutiny ústní, laicky se tomuto procesu říká „váček“. Dlouhodobé ponechání tohoto stavu vede ke ztrátě zubu a zároveň k neustálému šíření infekce krevní cestou do celého těla.

Endodoncie

Jedná se o léčbu nezbytnou pro záchranu zubu postiženého zánětem. Jedná se o velmi náročné ošetření s mnohými úskalími. Veškerou infikovanou dřeň zubu je nutné důkladně odstranit a vzniklý prázdný prostor hermeticky zaplnit. Pro zvýšení úspěšnosti endodoncie používáme strojové opracování kořenových kanálků, měření délky kořenových kanálků apexlokátorem, celé ošetření probíhá v kofferdamu.

Postendodontické ošetření

Po správném zaplnění kořenových kanálků je potřeba zvolit vhodné řešení náhrady chybějící části korunky. Rozhodujeme se velikostí defektu. U menších ztrát zubu je vyhovujícím řešením fotokompozitní dostavba chybějící části zubu (bílá plomba). U větších rozsahů je nutno řešit defekt protetickou prací (otisky, umělá korunka, onlay atd.). Amalgám je u endodonticky ošetřených zubů nevhodným materiálem.

Bělení

Vlivem každodenního života a životního stylu (káva, černý čaj, cigarety, červené víno) dochází k zabarvování zubní skloviny. V dnešní době existují prostředky, které nás nežádoucí pigmentace zbaví. V zubní ordinaci se provedou otisky zubů a laboratoř vytvoří individuální nosiče pro aplikaci bělícího gelu. Gel prostupuje do struktury skloviny a odbarvuje pigmenty v ní usazené. Samotná sklovina zůstává nepoškozena.

Protetické ošetření

Korunka

Při rozsáhlém poškození zubu kazem nebo při odlomení velké části zubu při úrazu je možná rekonstrukce pomoci fixní protetiky (korunka). Po dostavbě pahýlu a jeho otisknutí se v laboratoři zhotoví individuální korunka, která se pomocí fixačního cementu upevní na otiskovaný pahýl.

Můstek

Při ztrátě jednoho a více zubů je možná jejich náhrada. Při menších mezerách v chrupu lze použít protetiku fixní (můstek), při rozsáhlejších defektech zubů je indikována protetika snímací (protézy). Často je nutná kombinace obou. V obou případech je nutné situaci v ústech otisknout a spolupracovat se zubní laboratoří.

Implantát

Umělá náhražka vlastního zubu, která je umístěna na místo chybějícího zubu a plně nahrazuje jeho funkci. Výhodou je, že není potřeba broušení okolních zubů, jako je tomu při zhotovování fixních můstků. Jedná se o titanový šroubovitý pilíř nahrazující kořen zubu, který se zavede do čelisti. Tento „umělý kořen“ tvoří stabilní základ pro dlouhodobé upevnění protetické nástavby. Implantáty se užívají při náhradě jednoho, více nebo všech zubů.